EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK

Peatükk

Patriarhaat

 
Ringkirjad
Kõned
Dokumendid
Uudised
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA PÜHADUSE OIKUMEENILISE PATRIARHI BARTHOLOMEOSE
TERVITUS JA LÄKITUS EESTI RAHVALE EESTI TELEVISIOONI
VAHENDUSEL
(1. novembril 2000
)

Lahkudes siit armsalt Eestimaalt peale kuuepäevast ametlikku külaskäiku, peame vajalikuks tänada Jumalat, kes kinkis meile selle õnnistatud kogemuse tutvuda nii paljude vendadega armastuses ja austuses.
Me täname südamest ka Nende Ekstsellentse, Eesti V abariigi presidenti ja peaministrit ja samuti kõiki võimude esindajaid kutse eest siia, sooja vastuvõtu, suure külalislahkuse, igakülgse abi, austavate kõnede ja üldse kogu selle armastuse ja austuse eest, millega meid ümbritseti. Täname ka teisi Eesti kristlikke kirikuid vennaliku armastuse eest, millega nad suhtuvad apostlik-õigeusu kirikusse Eestis.
Me tunneme rõõmu ja rahulolu nende edusammude eest, mida eesti rahvas on teinud lühikese ajaga peale vabanemist ja omariikluse taastamist. Sama võime öelda ka Eesti Apostlik-Öigeusu Kiriku kohta. Loodame, et mõlemad võivad jätkata sama edukalt.
Nii ühiskondliku kui muu edasimineku põhitingimuseks on usk Jeesusesse Kristusesse ja Tema Kirikusse ning evangeeliumis kuulutatud vooruste järgimine. Ilma usu ja heategudeta luhtuvad ka kõige paremad kavatsused. Võidakse saavutada küll edu majanduslikul, tehnilisel, organisatoorsel, teaduslikul ja muudel aladel, ent ei suudeta anda inimestele tõelist rõõmu ja õnne, sest puuduvad vastused sügavamatele küsimustele elu kohta ega täideta hingelist tühimikku. Nõnda sünnib palju halba nii isiklikul kui ka ühiskonna tasandil, mis kõik annab tunnistust inimeste hingelisest ummikseisust.
Loodame, et arvult väikese, kuid pärimuste poolest rikka Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku panus aitab ka kaasa kogu ühiskonna vaimsele arengule. Kirik on selleks valmis ja teeb selleks kõik oma ülemhingekarjase, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse innukal juhtimisel.
Me tervitame isalikult ja anname oma patriarhliku õnnistuse kogu armsale Eesti rahvale ja soovime, et tema parimad lootused helgeks tulevikuks täituksid, sealhulgas lootus kiiresti pääseda Euroopa Liitu. Sündigu kõik see Jumala abiga, kelle arm ja rikas heldus olgu teie kõikidega, mu armsad.
Tervitame, täname ja õnnistame teid kõiki. Eesti pääsukesed toogu iga kevad teile rõõmu ja lootuse, rahu ja heameele sõnumeid.
Ja Jumalaema Maarja varjaku ning hoidku alati oma õnnistatud maad, Eestimaad. Aamen.

Tagasi sisukorda

RESSURSID
Bibliograafia
Veebilehe arhiiv
TAOT
 
PEATÜKID
Patriarhaat
KEELED