EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK

Peatükk

Patriarhaat

 
Ringkirjad
Kõned
Dokumendid
Uudised
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSITEADE
TEMA PÜHADUSE OIKUMEENILISE PATRIARHI BARTHOLOMEOSE KÜLASKÄIGU KOHTA EESTISSE
(1. novembril 2000)

Tema Pühadus Oikumeeniline Patriarh Bartholomeos käis Eestis ametlikul
külaskäigul 26.10-1.11. 2000.
Tallinna lennujaamas olid tai vastas Vabariigi presidendi ja peaministr esindajad ning protokolliametnikud riigi poolt. Kiriku poolt olid vastas Karjala ja kogu Soome peapiiskop Johannes, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus ja muid vaimulikke.
Kreeka saadik Eestis hr. V. Patsikakis koos abikaasaga oli samuti lennuväljal kohal.
Varsti peale saabumist peeti Tallinna Issandamuutmise peakirikus palveteenisus, kus viibis ka Vabariigi peaminister. Tema Pühadus luges märterpiiskop Platoni ja tema kaaskannatajate kanoniseerimisakti.
Järgmisel päeval külastas. Tema Pühadus siseministeeriumi, peaministrit, riigikogu esimeest, ja presidenti ning pidas kõigiga südamlikke vestlusi. Ta sõi lõunat koos peaministri ja õhtust koos presidendiga. Riigikogus luges ta ette läkituse Eesti rahvale.
28, oktoobril oli ta lõunal koos Tallinna linnapeaga, külastas Toomkirikut, kus teda võttis vastu EELK peapiiskop ja vestles peale õhtuteenistust Issandamuutmise peakirikus õigeusklike noortega Eestist ja Soomest.
Pühapäeval, 29. oktoobril toimetas ta eestseisjana jumaliku liturgia Issandamuutmise peakirikus ja pidas seal ka jutluse. Temaga teenisid kaasa metropoliit Stefanus, kõik Soome Õigeusu kiriku piiskopid ja patriarhliku delegatsiooni liikmed. Kohal olid ka presidendi ja peaministri esindajad, Vatikani nuntsius, EELK peapiiskop, kõik EAÕK vaimulikud ja palju rahvast.
Lõunat sõi patriarh koos EAÕK vaimulikega. Pärastlõunal õnnistas ta p.Siimeoni kiriku remonttööde algust ja õhtul viibis Kreeka saadiku poolt korraldatud vastuvõtul, kus oli kohal ligi 200 inimest, sealhulgas diplomaatilise korpuse esindajad
Esmaspäeval, 30. oktoobril toimetas ta eestseisjana palveteenistuse Tartu Jumalaema Uinumise peakirikus, kus ta jälle luges p. Platoni ja tema kaaskannatajate kanoniseerimisakti, kuna Tartu oli linn, kus nad 14. jaanuaril 1919 enamlaste poolt tapeti. Peale nende märtrisurma paiga kummardamist ja kohtumist linnapeaga lõunastas patriarh koos Tartu Ülikooli rektoriga ning pidas ülikooli aulas kõne teemal: Elu mõtte otsimisest.
Õhtul külastas ta Vöru linna, sealset muuseumi ja õigeusu kirikut rang sõi õhtust koos linnapeaga.
Teisipäeval, 21. oktoobril käis ta Värskas, Treskis ja Pöltsamaal; viimases kohas sõi ta lõunat koos Jõgeva maavanemaga.
Samal õhtul pakkus patriarh Tallinnas piduliku õhtusöögi, kuhu olid kutsutud Vabariigi President ja paljud ministrid. Peaministrit esindas välisminister.
Järgmisel päeval, 1. novembril, saatis patriarh Eesti rahvale läkituse televisiooni kaudu ja andis pressikonverentsi, millel ta tänas külalislahkuse eest, selgitas EAÕK autonoomiaga seonduvat ja soovis edu nii EAÕK-le kui ka eesti rahvale.
Pärast seda lendas ta tagasi oma piiskopiistme juurde sama eralennukiga, millega oli tulnud.

Tagasi sisukorda

RESSURSID
Bibliograafia
Veebilehe arhiiv
TAOT
 
PEATÜKID
Patriarhaat
KEELED