EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK

Peatükk

Patriarhaat

 
Ringkirjad
Kõned
Dokumendid
Uudised
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vabariigi President kohtus oikumeenilise patriarhiga
2000-10-27

President Lennart Meri võttis täna õhtul Kadrioru presidendilossis vastu Eestis visiidil viibiva Tema Pühaduse Konstantinoopoli - Uue Rooma peapiiskopi ja oikumeenilise patriarhi Bartholomeose. President Meri andis Tema Pühadusele üle Maarjamaa Risti ordeni meenutades, et selle ordeni nimi osutab 829 aasta tagusele ajale, mil Eestimaa Jumalaema järgi oma nime sai. Presidendi sõnul on Konstantinoopoli ja uue Rooma peapiiskopi, Oikumeenilise Patriarhi visiite maailma erinevatesse nurkadesse alati saatnud üldsuse eriline tähelepanu ja selle põhjuseks on patriarhi isiku pühendumine maailma mitmete probleemide lahendamisele.

''Ka Teie visiit Eestisse on üheks oluliseks märgiks, mis on kantud armastusest ja hoolivusest siinse rahva ja kultuuri vastu, Teie hoolitsus Eesti õigeusklike eest on leidnud mitmeid kinnitusi, olete saatnud siinsele raskele põllule oma kõige parema piiskopi, ja ma võin vaid tänuga kinnitada, et ta on tänaseks saavutanud mitmeid olulisi läbimurdeid kiriku ülesehitamisel,'' ütles president. Eesti riigipea sõnul on kultuuritraditsiooni järjepidevuse tunnetamine väljendunud märterpiiskop Platoni pühakuks kuulutamises. Presidendi sõnul on ta uhke selle üle, et Eesti õigeusukirikul on märterpiiskop Platoni mälestuseks välja antud teenetemärk - püha Platoni orden, mille oma Eesti-visiidil sai Kreeka president Constantinos Stephanopoulos. President rõhutas, et Eesti pühak ja siin tegutsevad õigeusklikud on selle aktiga jõudnud maailma teadvusesse.

Konstantinoopoli patriarhaat, kes on tuntud oma edukate keskkonnaalaste sümpoosionite poolest, on rõõmustanud eestlasi sooviga pühendada järgmine neist Läänemere küsimustele. President Meri kinnitas veelkord oma nõusolekut olla nimetatud sündmuse patroon, tema sõnul tunnetab kaasajas tegutsev kirik sotsiaalseid vajadusi, mis ei lähe mööda ka koguduse üksikliikmest, olgu selleks keskkonnaprobleemid või sotsiaalsfäär, haridus või kirikupoliitika.

President tunnustas Eesti Apostliku Õigeusu Kirikut, kelle liikmed on viimastel aastatel pidanud ületama mitmeid majanduslikke, kanoonilisi ja poliitilisi kitsaskohti ja seeläbi on kirik muutunud paindlikuks ja elujõuliseks ning tema olemasolu teavad Eesti ühiskonna kõik tasandid. ''Põhiseadus sätestab, et riik on kirikust lahutatud, kuid kusagil pole öeldud, et kirik peaks olema riigist lahutatud. Kirik on riigi üks osa. Ta kasvab koos temaga, hoolitseb koos temaga oma liikmete eest,'' kinnitas president Meri, lisades, et kui riigiametnikud kipuvad unustama eetika, peavad kirikujuhid neile seda meelde tuletama.

Presidendi sõnul on suured religioonid kutsutud maailmas rohkendama ususallivust, et ükskord saaksid Aabrahami ja Muhamedi, Jeesuse ja Buddha järgijad üheskoos rääkida vennalikust ligimesearmastusest ilma, et käsi pigistaks mõõgapead. ''Oikumeeniline liikumine peaks olema oikumeenilisele patriarhaadile olemuslikult südamelähedane ja olen veendunud, et Uus Rooma saab olema selle viljakaks lätteks,'' ütles president Meri ordenit üle andes.

Oikumeeniline patriarh avaldas sügavat rõõmu kohtumise üle. ''Esimesena Ida Õigeusu Kiriku Ülemkarjaste hulgas, volitatud Oikumeenilise Patriarhina, küll mitte õigeusklike kirikute valitsemiseks, vaid teenimiseks oleme taaskehtestanud autonoomia, mis Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule anti Patriarhi ja Sinodi tomosega 1923. aastal, pärast Moskva patriarhi Tiihhoni otsust 1920. aastal,'' ütles patriarh ordenit vastu võttes.

''Et tunnustada ja kauakestvalt ning kustumatult jäädvustada suuri teeneid, mida olete oma kõrgelt positsioonilt osutanud Eesti Apostlikule Õigeusu Kirikule ja teie rahvale, annetame Teie üliväärsele Ektsellentsile Kõigeõndsama Neitsi Püha Risti,'' ütles oikumeeniline patriarh. Kõigeõndsam Püha Neitsi on Fanaris asuva Püha Suurkannataja Georgius Võiduka Pühima Patriarhliku Katedraali ja Patriahi administratsiooni eestkostja ja kaitsja.

President Lennart Meri pakkus Tema Pühadusele ja tema saatjaile Kadriorus õhtusöögi.


Presidendi kantselei pressiteenistus

Kadriorus 27. oktoobril 2000

Tagasi sisukorda

RESSURSID
Bibliograafia
Veebilehe arhiiv
TAOT
 
PEATÜKID
Patriarhaat
KEELED