EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK

Peatükk

Eesti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAASALÄKITUS


KRISTUS ON ÜLES TÕUSNUD!


Ta on elus, ta on Elu, ta annab meile elu. Mis võiks olla suurem kui paasarõõm, rõõm kogu maailma ümbermuutmisest?

„Mida ma nüüd elan ihus“, ütleb Paulus kirjas galaatlastele (2, 20), „seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.“ Ma elan, „aga nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus.“

Kuna Ülestõusnu elab meis, siis me oleme samuti ülestõusmises, ülestõusmisliikumises kuni päevani, mil Ta tuleb ümber muutma meie alandlikku ihu ja teeb selle oma aulise ihu sarnaseks (Fl 3,21).

Tuletagem meelde ilusat jutlust praeguse teenistuse kohta, mille meile on pärandanud püha Johannes Kuldsuu: Ta ei tee mingit vahet esimesel ja üheteistkümnendal tunnil kutsutud tööliste vahel: Kristus kutsub peole nii ühed kui teised, nii need, kes on valmistunud, kui ka need, kes ei ole. Ja meiega on samamoodi. Üks suur õigeusu vaimulik õpetaja kirjutab: „Meie – või vähemasti enamus meist – oleme kaugel sellest, et me oleksime Kannatuse karikast joonud. Me ei aidanud Jeesusel risti kanda. Me pole koos Temaga surnud. Tema surmaheitluse ajal me magasime; me jätsime Ta üksi; me salgasime Ta ära oma arvukate pattudega. Ja ometi, kui vähe ettevalmistatud ja ebapuhtad me ka poleks, Jeesus kutsub meid osa saama paasarõõmust.“

Sest oma helduses Ta halastab meie nõrkuse peale. Jeesus, „kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni“ (Jh 13, 1). Kuni lõpuni, täielikult, täiuslikult, kõikehõlmavalt ja lõplikult. Kuni ristikannatuseni, millega tipnes Tema armastus. Nii et isegi kui me ei osale päriselt tema ristikannatuses, siis langeb ülestõusmise au ometi ka meile osaks. See toob meid otseselt Ülestõusmise rõõmu sisse.

Kallid vennad ja õed Kristuses,

Miski ei või meid enam hirmutada, sest me oleme tundnud Jumala armastust meie vastu.
Kõigel on nüüd mõte.
Isegi kannatusel ja surmal on mõte ning need juhivad meid Ellu.
Kõik on juba praegu elus.
Sest Kristus on üles tõusnud!

Temale olgu kõik au ja kiitus igavesti. Aamen!

+STEFANUS,
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit
2007. aasta ülestõusmispühad

Tagasi sisukorda

RESSURSID
Bibliograafia
Veebilehe arhiiv
 
PEATÜKID
Eesti
KEELED