EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK

Peatükk

Eesti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JÕULULÄKITUS 2007

(lugeda jumalateenistuse ajal, pärast evangeeliumilugemist)

Armsad vennad ja õed Kristuses!

Täna tuleb Jumal inimeste juurde; Jumala aeg kohtub inimeste ajaga. Täna sünnib Kristus!

Ometi ei ole tegemist tavapärase sündimisega. Jumal tuleb omade juurde ühel päeval meie ajas ja mitte Tema ajas, mis on igavik. Ta tuleb meie juurde lihtsalt seetõttu, et Ta usub meisse, Ta usub meie inimlikkusesse. Jumal pidi end muutma üheks meist, et kogu inimkond võiks astuda jumalikku ellu. Täna mälestamegi seda Jumala plaani, hullumeelset unelmat, et me kõik oleksime Temas. Ta on meie ees, selle väeti lapse, koopas õlgedel lamava vastsündinu näol. Ning meie oleme sealsamas, vaatame Teda käsi sirutamas, imestades viisi üle, kuidas Ta meie juurde tuli. Tõesti, see päev saab meid puudutada vaid siis, kui me sõime ees seistes mõtiskleme selle üle, kuidas Jumal alandlikkuses ilmub.

Rahvas on näinud suurt valgust. Üks Laps on meile sündinud, üks Poeg on meile antud (Js 9:1-6). Aimamatu lootus tõstab meis pead. Valgus, mida prohvet Jesaja kuulutas, paistab praegu Petlemmas, ühe lapse hällis. Valgus kesk kannatajate maailma, kesk vaeste maailma, kel polnud enam lootust, sest selline oli nende seisukord, kes Teda siis vastu võtsid. Jumala saladus on selles: valgus tõuseb just nende jaoks, kes on sukeldunud öhe ja kes käivad pimeduses. Evangeeliumis mainitud karjased ja targad on selle tüüpkujud! Nende jaoks pole koopas asuv laut midagi häbiväärset. Jumala Poeg näitab end kõigepealt neile, kellel ei ole midagi ja kes ei otsi teist valgust kui see, mis Jumalasõnas neile lubatud.

Karjased ja targad... nad põlvitavad Jeesuslapse ees! Nad austavad Teda kui Jumalat, ja mitte kui „seda võltshiilguses säravat vastsündinut, keda meie jõuluõhtu vaim tahaks välja mõelda”. Jumalik vaim, kes nad siia juhatas, on seesama, kes neid juhendas ja õpetas oma olemuse saladuses, kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad (1Kr 1:21).

Mu armsad,

Kristuse sündimise püha on meie jaoks alati olevik. Ta kutsub meid oma usku uuendama täna Sündinu alandlikkuses, kuni me suudame vastu võtta selle kingituse – Immaanueli –, mis tähendab: Jumal on meiega.

Et Jeesuslaps hällis puudutaks meie südameid, et Ta hoiaks meid tuleval aastal ning, kuna see öö on kõigi maailma laste öö, valvaks eriti kõigi meie noorte üle.

Isaliku õnnistusega Kristuses, meie Issandas ja Päästjas.

Kristuse sündimise pühal, 2007. Issanda aastal.

+ STEFANUS,
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

Tagasi sisukorda


RESSURSID
Bibliograafia
Veebilehe arhiiv
 
PEATÜKID
Eesti
KEELED