EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK

Peatükk

Õigeusk

 
Jutlused
Apostlik-õigeusk
Vaimsus
Patroloogia
Kanooniline õigus
Ikonograafia
Kloostrielu
Ühiskond
Traditsioonid
 
 
 
 

KATISMADE
PALVEKORD


Väljaande «Ψалтирь. Святая Гора Афон, 1997» järgi
kirikuslaavi keelest tõlkinud ja toimetanud
Ott Thomas Ojaperv ja Andrei Sõtšov
läbi vaadanud ja parandusettepanekud teinud
preestrid August Kaljukosk ja Mattias Palli
keelelise redaktsiooni alal kaasa töötanud
Hedvig Ioanna Priimägi


Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik
Tartu 2003

Sisukord

Eessõna
Pühade isade juhend
Palved enne Taaveti Lauluraamatu laulmist
Elavate ja lahkunute meenutamine katismapalvetes
Palved pärast Taaveti Lauluraamatu laulmist
Katismade vahepalved
Lisa: 151. Taaveti laul


Eessõna Taaveti Lauluraamat ehk Psalter Õigeusu Koguduse liturgias.

Jumalateenistuse korras kasutab Õigeusu Kogudus Taaveti Lauluraamatut kahel viisil. Osa psalme on määratud igapäevaseks laulmiseks või lugemiseks õhtu-, pärastõhtu-, kesköö- ja hommikuteenistustel, ning kanooniliste tundide ajal. Lisaks sellele palvetatakse ühe nädala jooksul läbi kogu Psalter, mis on järjepidevaks lugemiseks jaotatud kahekümnesse ossa, mida nimetatakse katismadeks (kr καθιστημι “istuma” – istuda on Tüpikoni järgi lubatud tegelikult mitte katismade endi laulmise, vaid nende juurde loetavate pühakute elulugude ja pühade isade õpetuste ajal) ja iga katisma omakorda kolmeks jaoks.

Psaltri jaotus katismadeks (Kreeka Pühakirja järgi):
I katisma: Ps 1 – 3. 4 – 6. 7 – 8
II katisma: Ps 9 – 10.11 – 13. 14 – 16
III katisma: Ps 17. 18 – 20. 21 – 23
IV katisma: Ps 24 – 26. 27 – 29. 30 – 31
V katisma: Ps 32 – 33. 34 – 35. 36
VI katisma: Ps 37 – 39. 40 – 42. 43 – 45
VII katisma: Ps 46 – 48. 49 – 50. 51 – 54
VIII katisma: Ps 55 – 57. 58 – 60. 61 – 63
IX katisma: Ps 64 – 66. 67. 68 – 69
X katisma: Ps 70 – 71. 72 – 73. 74 – 76
XI katisma: Ps 77. 78 – 80. 81 – 84
XII katisma: Ps 85 – 87. 88. 89 – 90
XIII katisma: Ps 91 – 93. 94 – 96. 97 – 100
XIV katisma: Ps 101 – 102. 103. 104
XV katisma: Ps 105. 106. 107 – 108
XVI katisma: Ps 109 – 111. 112 – 114. 115 – 117
XVII katisma: Ps 118 (salmid 1-72, 73-131, 132-176)
XVIII katisma: Ps 119 – 123. 124 – 128. 129 – 133
XIX katisma: Ps 134 – 136. 137 – 139. 140 – 142
XX katisma: Ps 143 – 144. 145 – 147. 148 – 150
Psalmide numeratsioonis tarvitab Õigeusu Kogudus Kreeka Pühakirja traditsiooni, mille erinevused Heebrea Pühakirja omast (mis on kasutusel eestikeelsetes piiblitõlgetes) on toodud järgnevas võrdlevas tabelis.
            

Heebrea Pühakiri  Kreeka Pühakiri (Septuaginta)
Ps 1 – 8 Ps 1 – 8
Ps 9 Ps 9:1-21
Ps 10 Ps 9:22-39
Ps 11 – 113 Ps 10 – 112
Ps 114 Ps 113:1-8
Ps 115:1-18 Ps 113:9-26
Ps 116:1-9 Ps 114
Ps 116:10-19 Ps 115
Ps 117 – 146 Ps 116 – 145
Ps 147:1-11 Ps 146
Ps 147:12-20 Ps 147
Ps 148 – 150 Ps 148 – 150

Psalmid, mida lauldakse või loetakse iga päev – kasutades Tundideraamatu enese väljendit – "pühades ja ausates Jeruusalema kloostrites", see tähendab nn. Jeruusalemma ehk püha Savva Tüpikoni (kr τυπος "näidis, eeskuju" – jumalateenistuse ideaalne ehk näidiskord) järgi, ning mis on omaks võetud nii kreeka kui slaavi vaimukultuuris, on paigutatud Tundideraamatusse, mida on mitmel korral kas osaliselt või täielikult ka maakeelde ümber pandud.

Igapäevased psalmid:

Õhtuteenistusel: alguspsalmina Ps 103, ja tervik “Issand, ma hüüan” – Ps 140, 141, 129, 116.
Suurel pärastõhtusel: Ps 4, 6, 12, 24, 30, 90, 50, 101, 69, 142.
Väikesel pärastõhtusel: Ps 50, 69, 142.
Igapäevasel kesköisel: Ps 50, 118 (XVII katisma), 120 ja 133.
Laupäevasel kesköisel: Ps 50, IX katisma (Ps 64, 65, 66, 67, 68, 69), 120 ja 133. (Kui pühapäeval koguöist jumalateenistust ei peeta, loetakse kesköisel Ps 50 ja kaanon pühimale Kolmainsusele.)
Hommikuteenistusel: alguses kuninglikud psalmid 19 ja 20, ja siis kuuspsalmik – Ps 3, 37, 62, 87, 102, 142 – kuhu on koondatud par excellence hommikule kohased psalmid, nt. Ps 3:4 “Ma heitsin maha ja uinusin magama, ma ärkasin üles, sest Issand toetas mind”; Ps 62:2 “Jumal, Sina oled minu Jumal, ma tahan Sind vara otsida”; ja patukahetsuspsalmid. Keskmiste ja suurte pühade ajal, samuti teatud pühapäevadel, lauldakse polüelei (kr. πολυς “rohke” ja ελεος “arm”) – Ps 134 ja 135; kolmel Suurele Paastule eelneval pühapäeval lisatakse neile veel Ps 136. Prohvetite laulude ning kaanoni laulmise ette on seatud Ps 50, pärast kaanonit kiitusepsalmid – Ps 148, 149, 150.
Esimesel tunnil: Ps 5, 89, 100.
Kolmandal tunnil: Ps 16, 24, 50.
Kuuendal tunnil: Ps 53, 54, 90.
Liturgial (samuti aseteenistusel): Alguses Ps 102 ja 145, ja lõpus Ps 33.
Üheksandal tunnil: Ps 83, 84, 85.
Kristuse tulemise paastu ja apostlite paastu ajal lülitatakse iga põhitunni (esimene, kolmas, kuues, üheksas) lõppu veel vastavad vahetunnid, kus samuti on igaühes kolm psalmi. Mõnel suuremal pühal loetakse kuninglikud tunnid, mille juurde on määratud eraldi psalmid.

Psaltri iganädalaseks lugemiseks katismade palvekorra järgi on vastavalt Kiriku liturgilisele aastale mitu rütmi.
Suveajal: Tooma (ehk antipaasa) pühapäevast kuni ristiülendamise püha lõpetuseni (22 septembrini), samuti Kristuse sündimise eelpühast (20. detsembrist) Issanda ristimise püha lõpetuseni (14. jaanuarini), st. Issanda sünnipäeva pühade tsükli ajal; ja kahel Suurele Paastule eelneval nädalal – kadunud poja nädalal ja võinädalal (Tüpikoni väljenduse järgi: “et vendadele natuke rahu anda”) – loetakse hommikuteenistusel kaks katismat ja õhtuteenistusel üks katisma.
Talveajal loetakse hommikuteenistusel kolm katismat, ja õhtuteenistusel nädala argipäevadel XVIII katisma.

Katismade palvekord vastavalt kirikuaasta rütmile

SUVEAJA KORD:

Tooma pühapäevast 22. septembrini;21. detsembrist 14. jaanuarini;kadunud poja nädalal ja võinädalal:

TALVEAJA KORD:

23. septembrist 20 detsembrini;15. jaanuarist kuni kadunud poja nädalani:

L õhtul koguöisel teenistusel: I katisma L õhtul koguöisel teenistusel: I katisma
P hommikuteenistusel: II ja III katisma P hommikuteenistusel: II ja III katisma
E hommikuteenistusel: IV ja V katisma E hommikuteenistusel: IV, V, VI katisma
E õhtuteenistusel: VI katisma E õhtuteenistusel: XVIII katisma
T hommikuteenistusel: VII ja VIII katisma T hommikuteenistusel: VII, VIII, IX katisma
T õhtuteenistusel: IX katisma T õhtuteenistusel: XVIII katisma
K hommikuteenistusel: X ja XI katisma K hommikuteenistusel: X, XI, XII katisma
K õhtuteenistusel: XII katisma K õhtuteenistusel: XVIII katisma
N hommikuteenistusel: XIII ja XIV katisma N hommikuteenistusel: XIII, XIV, XV katisma
N õhtuteenistusel: XV katisma N õhtuteenistusel: XVIII katisma
R hommikuteenistusel: XIX ja XX katisma R hommikuteenistusel: XIX ja XX katisma
R õhtuteenistusel: XVIII katisma R õhtuteenistusel: XVIII katisma
L hommikuteenistusel: XVI ja XVII katisma L hommikuteenistusel: XVI ja XVII katisma


Suure Paastu ajal, mis on ju aeg rohketeks patukahetsuspalveteks, loetakse katismasid mitte ainult hommiku- ja õhtuteenistustel, vaid ka tundide ajal, nii et nädala jooksul palvetatakse Psalter läbi mitte enam üks, vaid kaks korda.

Suure Paastu 1. 2. 3. 4. ja 6. nädalal:
Suure Paastu 5. nädalal:
L õhtul koguöisel teenistusel: I katisma
L õhtul koguöisel teenistusel: I katisma
P hommikuteenistusel: II ja III katisma
P hommikuteenistusel: II ja III katisma
E hommikuteenistusel: IV, V, VI katisma
E hommikuteenistusel: IV, V, VI katisma
E kolmandal tunnil: VII katisma
E kolmandal tunnil: VII katisma
E kuuendal tunnil: VIII katisma
E kuuendal tunnil: VIII katisma
E üheksandal tunnil: IX katisma
E üheksandal tunnil: IX katisma
E õhtuteenistusel: XVIII katisma
E õhtuteenistusel: X katisma
T hommikuteenistusel: X, XI, XII katisma
T hommikuteenistusel: XI, XII, XIII katisma
T esimesel tunnil: XIII katisma
T esimesel tunnil: XIV katisma
T kolmandal tunnil: XIV katisma
T kolmandal tunnil: XV katisma
T kuuendal tunnil: XV katisma
T kuuendal tunnil: XVI katisma
T üheksandal tunnil: XVI katisma
T üheksandal tunnil: XVIII katisma
T õhtuteenistusel: XVIII katisma
T õhtuteenistusel: XIX katisma
K hommikuteenistusel: XIX, XX, I katisma
K hommikuteenistusel: XX, I, II katisma
K esimesel tunnil: II katisma
K esimesel tunnil: III katisma
K kolmandal tunnil: III katisma
K kolmandal tunnil: IV katisma
K kuuendal tunnil: IV katisma
K kuuendal tunnil: V katisma
K üheksandal tunnil: V katisma
K üheksandal tunnil: VI katisma
K õhtuteenistusel: XVIII katisma
K õhtuteenistusel: VII katisma
N hommikuteenistusel: VI, VII, VIII katisma
N hommikuteenistusel: VIII katisma
N esimesel tunnil: IX katisma
h
N kolmandal tunnil: X katisma
N kolmandal tunnil: IX katisma
N kuuendal tunnil: XI katisma
N kuuendal tunnil: X katisma
N üheksandal tunnil: XII katisma
N üheksandal tunnil: XI katisma
N õhtuteenistusel: XVIII katisma
N õhtuteenistusel: XII katisma
R hommikuteenistusel: XIII, XIV, XV katisma
R hommikuteenistusel: XIII, XIV, XV katisma
R kolmandal tunnil: XIX katisma
R kolmandal tunnil: XIX katisma
R kuuendal tunnil: XX katisma
R kuuendal tunnil: XX katisma
R õhtuteenistusel: XVIII katisma
R õhtuteenistusel: XVIII katisma
L hommikuteenistusel: XVI ja XVII katisma
L hommikuteenistusel: XVI ja XVII katisma

 

Katismade laulmise kord Kannatusnädalal:
Laupäeval õhtul koguöisel teenistusel: I katisma
Palmipuudepüha hommikuteenistusel: II ja III katisma
Suure Esmaspäeva hommikuteenistusel: IV, V, VI katisma
Suure Esmaspäeva kolmandal tunnil: VII katisma
Suure Esmaspäeva kuuendal tunnil: VIII katisma
Suure Esmaspäeva õhtuteenistusel: XVIII katisma
Suure Teisipäeva hommikuteenistusel: IX, X, XI katisma
Suure Teisipäeva kolmandal tunnil: XII katisma
Suure Teisipäeva kuuendal tunnil: XIII katisma
Suure Teisipäeva õhtuteenistusel: XVIII katisma
Suure Kolmapäeva hommikuteenistusel: XIV, XV, XVI katisma
Suure Kolmapäeva kolmandal tunnil: XIX katisma
Suure Kolmapäeva kuuendal tunnil: XX katisma
Suure Kolmapäeva õhtuteenistusel: XVIII katisma
Suure Laupäeva hommikuteenistusel: XVII katisma ühes meie Issanda Jeesuse Kristuse matmise vahelauludega

Kogu püha Paasanädala jooksul Psaltrit ei loeta. Ainult õhtuteenistusel lauldakse “Issand, ma hüüan”, ja hommikuteenistusel kiitusepsalmid.

Lisaks oma kohale ühises jumalateenistustes on katismade palvekord kohandatud ka eraviisiliseks (“oma kellias/kongis”) lugemiseks. Sellesama kahekümnese jaotuse juurde käivad siis omaette algus- ja lõpupalved, samuti vahepalved (enamasti alandlikkust rõhutavad patukahetsuspalved). Nüüd on see palvekord ssanda armust olemas ka eesti keeles.

Ott Thomas Ojaperv

Pühade isade juhend,
antud Jumalast kõigile, kes soovivad Psaltrit laulda,
nii vaikuses elavatele munkadele
kui kõigile jumalakartlikele õigeusklikele kristlastele.

Meie jumalakandjad, vagad ja õnnistatud isad, kes on valguseks kogu maailmale, inglid maa peal, taevased inimesed, kes algusest peale õppisid Pühast Vaimust mungaelu pärimust tundma ja said Jumala armust täielikult valgustatud, kui Kristus nende elu puhtuse pärast nende imeilusates hingedes aset võttis; kes tõid ilmsiks võidu kuradi üle, kuigi said ka põletada paljudest tema kiusatustest – aga tema üle võimust saanuna säravad nad heledamini läbiproovitud kullast – kes, saades valgemaks kui lumi, võtsid ülle ebamaisest kullast mõistuslikud tiivad ja lendasid taevastesse nagu taevakõrgustesse tõusnud kotkad, nemad jätsid meile Jumalast antud palvekorra nende [Taaveti laulude] ja alandlike palvete laulmiseks, millega nad ise Jumala endi vastu armuliseks tegid. Mõned neist laulsid tunde ühes vahetundidega, ühendades valitud psalmid troparite ja palvetega, ja nimetasid selle [korra] Tundide-raamatuks. Mõned laulsid üksnes Psaltrit; teised aga – olles pühendunuimad – seadsid iga katisma järele ‘Kolmkord püha’ ühes kummardustega, patukahetsustroparite ja palvetega, ning laulsid Psaltrit nõnda.

Sest ükski teine raamat ei austa Jumalat nõnda kui Psalter ega ole nõnda kasulik hingele: kord austab ta üheskoos inglitega Jumalat, tõstab Teda kõrgeks ja laulab Talle suure häälega, jõudes järele ka inglitele; kord neab ja ajab ta välja kurivaime, tuues neile suure nutu ja hammaste kiristamise; ta palub Jumalat kuningate, vürstide ja kogu maailma eest. Psaltri abiga palud sa Jumalat ka iseenese eest, sest ta on tõesti suurim ja kõrgeim kõigist raamatuist (Basilius Suur).

Parem on päikesele jätta oma tee kui jätta Psalter, sest on ülimalt kasulik psalmidest õppida ja pidevalt Psaltrit lugeda. Sest kõik raamatud on ju meile kasuks ja teevad kurivaimudele kurbust, aga mitte nõnda kui Psalter – ärgem jätkem teda hooletusse (Johannes Kuldsuu).

Palvekord munkadele
ja igale inimesele, kes soovib seda pidada ka maailmas elades,
mis on kirjaoskajatele seatud igaks päevaks.

Pärastõhtune jumalateenistus ja selle juurde määratud kaanonid, neli katismat ühes troparite ja palvetega ning prohvetite laulud, kolmsada kummardust, kuussada jeesuspalvet. Seitsmes sada Jumalasünnitajale ühes palvega:

Mu valitsejanna, kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa mind, patust.

Ja nõnda lõpetatakse terve nädala jooksul kogu Psalter ja täidetakse palvekord. Teised aga – äsja mungaelu alustanud ja vähese jõuga – lugegu kolm katismat ja tehku kolmsada kummardust, kolmsada jeesuspalvet ja sada [palvet] Jumala-sünnitajale.

Olgu selge, kuidas on kohane alustada Psaltri laulmist.

Kui on preester, siis ta alustab preesterlikult.
Kui mitte, siis ütle alandlikult:

Meie pühade isade palvete pärast
Issand Jeesus Kristus, meie Jumal,
heida armu meie peale. Aamen. Kummardus.

Taevane Kuningas, Sa Trööstija, Sa tõe Vaim,
kes Sa igas paigas oled ja kõike täidad,
Sina headuste allikas ja Eluandja,
tule ja ela meie sees ja puhasta meid kõigest roojusest
ja päästa meie hinged, oh Armuline.

Kolmkord püha:
Püha Jumal, püha Vägev, püha Surematu:
heida armu meie peale. Kolm korda ühes kummardustega.

Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule:
nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Kõigepüham Kolmainus Jumal, heida armu meie peale.
Issand, puhasta meid meie pattudest.
Valitseja, anna andeks meie üleastumised.
Püha, tule ja arsti meie nõtrused oma nime pärast.
Issand, heida armu. Kolm korda. Au olgu: Nüüd:

Meie Isa, kes Sa oled taevas,
pühitsetud saagu Sinu nimi,
tulgu meile Sinu riik, Sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev
ja anna meile andeks meie võlad,
nagu ka meie andeks anname oma võlglastele,
ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.

Troparid, 6. viisil:

Heida armu meie peale, Issand, heida armu meie peale. Ühtegi vastust mõistmata meie, patused, toome Sulle kui Valitsejale selle palve: heida armu meie peale.
Au olgu: Sinu prohveti kõigeaulisem rõõmustelemine, Issand, on Kogudust taevana näidanud, inglid hõiskavad ühes inimestega. Tema palvetel, Kristus Jumal, juhata rahus meie elu, et me laulaksime Sulle: halleluuja!
Nüüd: Oma suurest üleastumiste hulgast, puhas Jumala-sünnitaja, tõttan päästet vajades su juurde. Külasta mu hädalist hinge ja palu oma Poega ning meie Jumalat, ainus õnnistatu, mulle mu halastamatud teod andestada.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Samuti palve kõigepühamale eluandjale Kolmainule:

Kõigepüham Kolmainus Jumal ja kogu maailma looja: aita ja juhata mu südant arukalt alustada ja heade tegudega lõpetada need Jumala Vaimust sisendatud lauluraamatud (vt Ps 47:8), mida Püha Vaim on Taaveti huulte läbi öelnud, aga mida nüüd mina, vääritu, tahan rääkida. Mõistes aga oma teadmatust, palun Sind maha langedes ja Sinult abi nõudes: Issand, juhata mu mõistust ja kinnita mu südant mitte huultega tühjalt rääkima, vaid loetava arukuse üle rõõmustama ja valmistuma headeks tegudeks, mida õpin ja kuulutan: et headest tegudest valgustatuna saaksin kohtus Su paremal käel seista ühes kõigi Su valitutega. Ja nüüd, Valitseja, õnnista, et südamest õhates ja keelega lauldes ütleksin nõnda:

Tulge, kummardagem meie Kuninga ja Jumala ette. Kummardus.
Tulge, kummardagem ja langegem Kristuse,
meie Kuninga ja Jumala ette. Kummardus.
Tulge, kummardagem ja langegem Kristuse,
meie Kuninga ja Jumala enese ette. Kummardus.

Seejärel jää natuke aega seisma, kuni kõik meeled rahunevad. Siis tee algust, mitte kiirustades ega loiult, vaid alandlikult ja rusukspekstud südamega. Ütle nõnda: Õnnis on inimene: vaikselt ja mõistlikult; tähelepanuga, aga mitte rutates, selleks et öeldavat mõista.

Elavate ja lahkunute meenutamine katismapalvetes.

Katisma esimese ja teise psalmide jaotuse järele loetakse palve elavate eest:
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.
Halleluuja, halleluuja, halleluuja: au olgu Sulle, Jumal. 3 korda ühes kummardustega.
Issand, heida armu. Kolm korda.
Lunasta, Issand, ja heida armu
meie ülemhingekarjase N., mu vaimuliku isa N.,
mu vanemate, lähedaste ja heategijate (N. ja N.),
ja kõigi õigeusklike kristlaste peale.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Katisma kolmanda psalmide jaotuse järele loetakse palve lahkunute eest::
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.
Halleluuja, halleluuja, halleluuja: au olgu Sulle, Jumal. 3 korda ühes kummardustega.
Issand, heida armu. Kolm korda.
Anna rahu ja hingamist, Issand,
oma lahkunud sulaste ja ümmardajate (N. ja N.) hingedele:
anna neile andeks kõik patud, olgu tahtlikud või tahtmata:
lase neil osa saada Sinu kuningriigist
ja rõõmustada Su igavestest headest andidest
ning Su lõpmatust ja õnnistatud elust.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Pärast mitme katisma
või kogu Taaveti Lauluraamatu laulmist.

Laul pühimale Jumalasünnitajale:
Sinu üle, kes Sa armu oled saanud, on rõõmus iga loom,
inglite väehulgad ja kõik inimsugu.
Sa pühitsetud tempel, vaimulik paradiis ja neitside au.
Sinu läbi tuli Jumal lihasse ja sai lapsukeseks,
enne kõiki aegu meie Jumal olles.
Sinu süle tegi Ta oma aujärjeks
ja sinu emaihu ruumilisemaks kui taevas on.
Sinu üle, kes Sa armu oled saanud, on rõõmus iga loom.
Au olgu sulle. Kummardus.
Kolmkord püha: Ja kuni Meie Isa:

Troparid, 6. viisil:

Heida armu meie peale, Issand, heida armu meie peale. Ühtegi vastust mõistmata meie, patused, toome Sulle kui Valitsejale selle palve: heida armu meie peale.
Au olgu: Sinu prohveti kõigeaulisem rõõmustelemine, Issand, on Kogudust taevana näidanud, inglid hõiskavad ühes inimestega. Tema palvetel, Kristus Jumal, juhata rahus meie elu, et me laulaksime Sulle: halleluuja!
Nüüd: Oma suurest üleastumiste hulgast, puhas Jumala-sünnitaja, tõttan päästet vajades su juurde. Külasta mu hädalist hinge ja palu oma Poega ning meie Jumalat, ainus õnnistatu, mulle mu halastamatud teod andestada.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Püha Efrem Süürlase palve:

Mu elu Issand ja Valitseja:
ära anna mulle laiskuse, meeleheitmise,
auahnuse ja tühja lobisemise vaimu. Kummardus maani.
Vaid anna mulle, Su sulasele,
meelepuhtuse, alanduse,
kannatlikkuse ja armastuse vaimu. Kummardus maani.
Issand, mu Kuningas:
lase mind näha mu üleastumisi
ja ära lase mind mu venda hukka mõista,
sest Sina oled õnnistatud igavesti. Aamen. Kummardus maani.
Seejärel 12 väikest kummardust; iga kummarduse juures salaja öeldes:
Jumal, puhasta mind, patust.
Siis jälle kõik see palve ilma kummardusteta jaotuste juures, ja lõpus üks kummardus maani.

Seejärel ütle tähelepanuga järgmine palve:

Rohkearmuline ja ülihelde Issand, iga hea andja ning inimese-armastaja, kogu maailma Kuningas, paljunimeline Valitseja Issand: mina, vaene ja alandatud, julgen kutsuda Su imelist, kohutavat ja püha nime, mille ees värisevad hirmuga kõik taevaväed. Sina tegid maa peal imeliseks oma äraütlematu inimesearmastuse nõu oma armsa Poja lähetamisega, kelle Sa lahutamatu Jumalana oma isaliku au sülest ilmsiks tõid, et Ta inimesi inglitega ühte isikusse seaks.
Mõtle, Issand, mu meeleheitlikule alandusele, kes ma sitt ja põrm olen. Ma hüüan Sinu kui sõnastamatu valguse poole, piiratud ihunõrkusega, mille Su Sõna aga armulikult kandis ja oma surmaga meie hinged vaesuse orjusest päästis, et kõik kaaslased, kes Su orjuse ikke enda peale võtavad (vt Mt 11:29), võiksid saada Sinu au väärilisteks, millest kaval saatan on langenud. Heida armu minu, patustest mõtetest pimestatu peale. Ülenda mu mõistus, mis on laiskuse ohakate ja sõnakuulmatuse orjavitsadega lämmatatud (vt Js 5:6; Mt 13:22). Kinnita mu südant Su järele põlema, saada mu silmadele pisaralätet ja tee mind kuni hingelahkumiseni oma laitmatuks teenijaks, et ma härdusega Sinu poole püüdleksin.
Mõtle, Issand, mu vanemate peale, ja kõigi mu lähedaste, vendade, sõprade ja naabrite, ning kõigi õigeusklike kristlaste peale, ja päästa mind kõigi pühade palvete pärast. Võta oma auks vastu need psalmid ja palved, mis ma Sinu ees enda eest öelnud olen ja ärgu olgu Sulle vastumeelne seesinane palveohkamine:
Sest Sina oled armuline ja inimesearmastaja, ja Sulle toome meie au – algmata Isale ühes Sinu ainusündinud Poja ja püha Vaimuga – nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen. Kummardus.

Palvete lõpetus:

Kes sa ülem oled kui keerubid ja palju ausam kui seeravid,
kes sa puhtaks neitsiks jäädes Jumala Sõna ilmale tõid:
sind, tõelist Jumalasünnitajat, austame meie. Kummardus.
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule:
nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.
Issand heida armu. Kolm korda. Õnnista.
Kui on preester, siis lõpetab ta preesterlikult.
Kui mitte, siis lõpeta nõnda:

Issand Jeesus Kristus Jumala Poeg,
heida armu meie, patuste peale
oma kõigepuhtama Ema palvete pärast,
kalli ja elavakstegeva risti väe läbi, Ristimärk ilma kummarduseta.
auliste ilmihuta taevavägede kaitsmise läbi,
meie vagade ja jumalakandjate isade,
püha prohveti kuninga Taaveti, ja kõigi pühade palvete pärast,
ja lunasta meid, kui hea ja inimesearmastaja. Aamen. Kummardus.

KATISMADE  VAHEPALVED

Pärast I katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 1. viisil:

Üleastumistes olen ma, eksinu, sigitatud (Ps 50:7) ega julge vaadata taeva kõrgusesse, aga lootes Su inimesearmastusele, hüüan: Jumal, puhasta mind, patust, ja päästa mind.
Kui õige pääseb vaevu, kus siis näikse mind, patust (Õp 11:31; 1Pt 4:18)? Päeva koormat ja lõõska ei ole ma kandnud: aga arva mind üheteist-kümnendal tunnil palgatute sekka, Jumal (vt Mt 20:1-16), ja päästa mind.
Au olgu: Päästja Issand, tõtta avama Isa süle mulle, raisates oma elu kulutanule. Ära põlga nüüd mu vaeseks jäänud südant, sest alandlikult hüüan ma Su armu kulumatule rikkusele vaadates Su poole: Ma olen pattu teinud taeva vastu ja Sinu ees (vt Lk 15:11-32).
Nüüd: Ristirahva lootus, ülipüha neitsi, sina oled mõistmatul ja sõnulseletamatul viisil Jumala enese sünnitanud: palu lakkamatult ühes kõrgete vägedega Jumalat meile kõigile, sind alati usu ja armastusega austajaile, patud andestada ja meie elu parandada.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Kättesaamatu Valitseja, kõigeülalpidaja, valguse algus ja mõistuseülene vägi, isikulise Sõna Isa ja oma samaväelise Vaimu lähetaja: Sina ei põlanud helde armu ja ütlematu headuse pärast patu pimedusest vallatud inimloomust, vaid valgustasid maailma oma pühade õpetuste – Seaduse ja Prohvetite – Jumalike valguskiirtega, pärast aga näitasid meile hea meelega ihulikult oma ainusündinud Poega ja juhatasid meid valgustades oma auhiilguse juurde: Sinu kõrvad pangu tähele mu palumise häält (Ps 129:2).. Ühtlasi kingi meile, oh Jumal, ärksa ja karske südamega kogu siinse elu öö mööda saata, kes me Su Poja ning meie Jumala, kõikide kohtumõistja tulemist ootame: et meid ei leitaks lesimas ega magamas, vaid ärkvel ja kained olles (1Ts 5:6) Su käske täitmas: et võiksime üheskoos astuda Tema rõõmupeole, kus pidutsejate hääl on lakkamatu ja Su palge sõnulseletamatu ilu nägijate rõõm ääretu. Sest Sina oled hea ja inimesearmastaja Jumal ja Sulle – Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule – anname meie au: nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.


Pärast II katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 2. viisil:

Ma olen viljatu puu, Issand, kes ei kanna sugugi alanduse vilja: ma tunnen hirmu hukkamõistmise ees ja kardan selle kustutamatut tuld (vt Mt 3:10).. Seepärast ma palun Sind enne sealpoolset karistust: pööra ja päästa mind.
Nagu merelained on mu ülekohtuteod mu vastu tõusnud. Otsekui laevuke avamerel olen üksi oma paljude üleastumiste pärast tormi kätte sattunud: aga vii mind, Issand, kahetsuse läbi vaiksesse sadamasse, ja päästa mind.
Au olgu: Heida armu minu peale, ütles Taavet (Ps 5:3; 55:2; 56:2), ja ma hüüan Su poole: ma olen patustanud, Päästja. Olles mind kahetsuse läbi pattudest puhastanud, heida armu minu peale.
Nüüd: Ristirahva tuline eestseisja, Jumalasünnitaja: palu oma Poega vabastada meid igast vastalise kurjusest ja õelusest – aga nõnda [kurjalt ja õelalt] oleme patustanud – ning andestada meile oma armuliku halastuse ja palvete pärast, oh Ema neitsi.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Valitseja, kõigeülalpidaja, meie Issanda Jeesuse Kristuse, oma ainusündinud Poja Isa: anna mulle rüvetamatu ihu, puhas süda, ärgas meel ja eksimatu arusaamine. Läheta mulle Püha Vaim tõe tundmiseks ja hüveks Sinu Kristuses. Sest koos Temaga kuulub Sulle ühes Püha Vaimuga austus, au ja kummardamine: nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Pärast III katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 3. viisil:

Kahetse, mu hing, maa peal elades. Põrm hauas ei laula enam kiitust ega vabane üleastumistest. Hüüa Kristuse Jumala poole: südametundja, ma olen patustanud. Enne kui mu üle kohut mõistad, heida armu minu peale.
Kui kaua, mu hing, viibid sa üleastumistes? Kui kaua lükkad sa edasi patukahetsuse läbi pöördumist? Meenuta tulevat kohut ja hüüa Issanda poole: südametundja, ma olen patustanud. Veel enne kui mu üle kohut mõistad, heida armu minu peale.
Au olgu: Pealekaebajateta süüdistatakse mind hirmsal kohtujärjel, tunnistajateta mõistetakse mind hukka. Südametunnistuse raamatud avatakse ja varjatud teod tulevad avalikuks. Enne kui mu tehtu sel avalikul vaatemängul läbi katsutakse: puhasta mind, Jumal, ja päästa mind.
Nüüd: Mõistmatu ja kättesaamatu on sinuga sündinud hirmus saladus, Jumala armuga täidetud valitsejanna: hõlmamatuga viljastunult sünnitasid sa oma puhtast verest lihasse rüütatu. Teda aga kui oma Poega, oh Puhas, palu päästa kõik sulle lauljad.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Issand, kõigeülalpidaja, algmata Isa Sõna, eneses täiuslik Jumal Jeesus Kristus: Sina pole oma võrreldamatu ja helde armu pärast oma sulaseid hüljanud, vaid hingad alati nende sees. Ära jäta mind, Su sulast, oh kõigepüham Kuningas, vaid anna mulle, vääritule, Su pääste rõõm ja valgusta mu mõistus Sinu Rõõmusõnumi tundmise valgusega. Seo mu hing armastusega oma risti külge, kaunista mu ihugi oma kiretusega, vaigista mu mõtted ja hoia mu jalgu komistamast (vt Ps 55:14). Ning ära hukka mind ühes mu ülekohtuga, hea Issand: vaid uuri mind,
Jumal,
Jumal, ja tunne mu südant, katsu mind järele ja suuna mu radu, ja vaata, kas mu sees on ülekohtu tee, ning pööra mind sellelt ja juhata mind igavesele teele (Ps 138:23-24).. Tõesti, Sina oled tee ja tõde ja elu (Jh 14:6), ja Sulle ühes Su algmata Isa ja ülipüha, hea ja elavakstegeva Vaimuga anname meie au: nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Pärast IV katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 7. viisil:

Tule katsuma, Issand, mu rusukspekstud hinge, mis on kogu elu pattudes ära raisanud. Võta mindki vastu otsekui hoora (vt Lk 7:36-50) ja päästa mind.
Praeguse elu merd ületades mõtlen ma oma paljude kurjade tegude sügavikule; mõtete juhita olles kostan Peetruse häälel: päästa mind, Kristus (Mt 14:30).. Päästa mind, Jumal, kui inimesearmastaja.
Au olgu: Peagi jõuame Kristuse mõrsjakotta, kuulgem siis kõik Kristuse, meie Jumala õndsaid sõnu: tulge, taevase au armastajad, kaas-lased tarkadele neitsidele, meie õlilampe usuga süütajaile (vt Mt 25:1-13).
Nüüd: Paranda meelt, mu hing, enne oma lahkumist, sest kohus on patustele äraostmatu ja talumatu, ning kisenda alandliku südamega Issanda poole: ma olen pattu teinud Su vastu teadmisega ja teadmata. Halasta Jumalasünnitaja palvete pärast, oh Helde, ja päästa mind.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Sulle, Issand, ainsale heale ja kurja mitte meelespidajale, tunnistan ma oma patud, Sinu ette langen ma väärituna hüüdes: ma olen pattu teinud, Issand, ma olen pattu teinud ja pole oma paljude ülekohtutegude tõttu väärt oma pilku taevakõrgusesse tõstma. Aga, Issand mu Issand, ainus hea ja armuline: kingi mulle alanduse pisarad, et võiksin Sind nendega anuda ja enne elulõppu igast patust puhtaks saada. Sest hirmsa ja õudse koha pean läbima, kui hing ihust lahkub ning tume ja ebainimlik kurivaimude hulk minuga kohtub – ja keegi ei tule kaasa ega vabasta. Seetõttu langen ma Su headuse ette: ära anna mind mu ahistajate kätte, et vaenlased mu üle ei kiitleks, hea Issand, ega ütleks: ‘Ta on me kätesse sattunud ja meie meelevalda antud.’ Ära unusta, Issand, oma heldust ega tasu mulle mu ülekohut mööda. Ära pööra minult oma palet, vaid õpeta mind, Issand, siiski oma armu ja heldusega. Aga mu vaenlane ärgu rõõmutsegu mu üle (Ps 37:17), vaid pühi ära tema ähvardamised mu vastu ja kaota kogu tema tegemine. Ja anna mulle õiglane tee Su juurde, hea Issand: sellepärast ei ole ma isegi patustades teise arsti juurde tõtanud ega sirutanud oma käsi võõra jumala poole (Ps 43:21). Ära põlga mu palve häält, vaid kuule mind oma headuse pärast ja kinnita mu südant Sind kartma. Ühtlasi olgu, Issand, Sinu arm mu üle nagu tuli, mis põletab minus roojased mõtted. Tõesti, Issand, Sina oled valgus üle iga valguse, rõõm üle iga rõõmu, rahu üle iga rahu (vt Fl 4:7), tõeline elu ja pääsemine, kes jääd igavesest ajast igavesti. Aamen.

Pärast V katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 5. viisil:

Kohutav on Su aujärg, kuri mu elu – ja kes vabastaks mind tulevast hädast kui mitte Sina ei heidaks armu minu peale, Kristus Jumal, kui helde ja inimesearmastaja.
Au olgu: Elumured ajasid mind paradiisist välja: mida ma, vaene, peale hakkan? Seetõttu koputan väravaile ja hüüan: Issand, Issand, ava nad mulle patukahetsuse läbi ja päästa mind.
Nüüd: Kuidas peaksime nimetama su pühakoda, Jumala-sünnitaja, igavese elu eestkostja? Kas vaimulikuks varjupaigaks või taevaliku magususe paradiisiks? Tõesti, sulle kuulub kõik hea: palu alati Kristust päästa meie hinged.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Õiglane ja ülistatud Jumal, suur ja vägev Jumal, lõpmatu Jumal: võta kuulda patuse mehe palvet sel tunnil. Võta mind kuulda, kes Sa lubasid kuulda neid, kes Sind tões appi hüüavad (vt Ps 144:18).. Ja ära põlga mind, roojaste huultega ja oma pattudes vangistatut, Sa kõigi maailma äärte ja kaugel rändajate lootus. Haara mõõk ja kilp ning tõuse mulle abiks (Ps 34:2), tõmba piik ja vangista mu jälitajad. Hoia roojased vaimud minust, meeletust, eemale; ning lahkugu mu mõtteist viha ja kurja meenutamise vaim, kadeduse ja salakavaluse vaim, hirmu ja tüdimuse vaim, kõrkuse ja iga muu kurjuse vaim. Ühtlasi kustugu iga mu liha kuratlikust toimest seatud süttimine ja liigutamine, ning saagu mu hing ja ihu ja vaim valgustatud Sinu Jumalike tunnusmärkide valgusega, et ma Su helduse rohkuse läbi Kristuse täisea mõõdu mööda usu ühtsuse täismeheks (Ef 4:13) kasvaksin; ning ühes inglite ja kõigi Su pühadega Sinu – Isa ja Poja ja Püha Vaimu – kõigepühamat ja kõigeimelisemat nime austaksin: nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Pärast VI katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 3. viisil:

Kiitust toon ma Sulle, Issand, kõiki oma üleastumisi kuulutan ma Sulle, Jumal. Pööra mind [kahetsusele] ja heida armu minu peale.
Au olgu: Päästa mind, mu Jumal, nagu Sa kunagi tölneri päästsid ja hoora pisaraid ei põlanud (vt Lk 5:27-32; 7:36-50).. Võta minugi ohkamine vastu, mu Päästja, ja päästa mind.
Nüüd: Sulasena tõttan nüüd su kaitse alla, ilmeksimatu Jumala-sünnitaja. Vabasta mind kirgedega üheks sulandumisest, kui kiretuse põhjuse ilmaletooja.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Me täname Sind, Issand, meie Jumal, kõigi Su heategude eest meile, väärituile: algusest kuni nüüdseni, mida me teame ja mida ei tea, ilmsiks tulnud ja ilmumata, teos ja sõnas. Sina armastasid meid nõnda, et isegi oma ainusündinud Poja meie eest anda soovisid: tee meidki oma armastuse väärilisteks. Anna oma sõnaga tarkus ja oma kartusega puhu meisse tugevust oma jõust. Ja mis me tahtega või tahtmata oleme patustanud, andesta ja ära arva süüks. Hoia me hingi pühadena, sea meid puhta südametunnistusega oma aujärje ette ja anna meile oma inimesearmastust väärivat elulõppu. Meenuta, Issand, Sinu nime tões appi hüüdjaid. (Vt. Ps 144:18) Meenuta kõiki – olgu meile head või halba soovijaid – sest kõik me oleme inimesed ja tühi on iga inimene (Ps 38:6). Seepärast me palume Sind, Issand: osuta meile oma armulikkuses rohket halastust. Aamen.

Pärast VII katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 5. viisil:

Kohtumõistja istub, inglid seisavad, pasun puhub, leek põleb: mida sa teed, mu hing, kui sind kohtusse viiakse? Siis tulevad su kibedad teod ilmsiks ja salajased patud saavad avalikuks. Seetõttu hüüa enne lõppu kohtumõistja poole: puhasta mind, Jumal, ja päästa mind.
Au olgu: Kõik me oleme ärkvel ja kohtame Kristust hulga õli ja säravate küünaldega, et olla väärilised pruutkambrisse astuma (vt Mt 25:1-13). Kes uste taha jõuab, hüüab nõrkedes Jumala poole: heida armu minu peale.
Nüüd: Oma paljude üleastumiste asemel lamades olen röövitud oma pääsemise lootusest, sest mu hoolimatuse uni soosib mu hinge kannatust. Aga Sina – neitsist sündinud Jumal – tõsta mind oma kiituselauluks Sind austama.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Issand, mu Jumal, kui hea ja inimesearmastaja oled Sa mulle rohkesti armu osutanud, mida ma ei oodanud näha – ent kuidas ma tasun Sinu headuse eest, Issand, mu Issand? Ma tänan Su rohkestiülistatud nime, ma tänan Su sõnulseletamatut halastust mu vastu, ma tänan Su võrreldamatut kannatlikkust. Ja nüüdsest kaitse ja aita mind: varja mind ühtlasi, Valitseja, kõigi eest, et ma kunagi enam Su ees ei patustaks. Sest Sina tead mu kergestikõikuvat loomust, Sina tead mu mõistmatust, Sina tead mu tehtut: teadmisega ja teadmata, tahtega ja tahtmata, ööl ja päeval, meeles ja mõttes. Kui hea ja inimesearmastaja Jumal, puhasta meid oma armu kastega; ning päästa meid oma püha nime pärast, ülihea Issand – missuguse viisiga, Sa ise tead. Tõesti, Sina oled valgus ja tõde ja elu (vt Ps 42:3; Jh 14:6), ja Sulle – Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule – anname meie au: nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Pärast VIII katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 5. viisil:

Oma patu sügavustes eksinult sattusin suure lootusetuse tormi kätte. Aga tule, Kristus Päästja, kui kõigevägevam ja kõikide juhataja, vii mind halastuse pärast kiretuse vaiksesse sadamasse ja päästa mind.
Au olgu: Siin oled sa püsitu, hing, seal aga igavene: ma näen kohut ja kohtumõistjat aujärjel ja vabisen kohtuotsuse ees. Seepeale
Nüüd: Lootusetute lootus, abitute abi, sinule lootjate eestkostja, püha valitsejanna Jumalasünnitaja, saada meile oma abi.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve (vt Ps 85:15.17.4.11.10.8.17)

Halastaja ja armuline Issand, pikameelne ja rikas heldusest, pane tähele mu palvet ja kuule mu palumise häält. Tee minuga imetäht mu pöördu, hing, sest kohus on muutmatu.heaks, juhata mind oma teele, et ma võiksin käia Su tões. Rõõmusta mu südant, et ma kardaksin Su püha nime. Sest Sina oled suur ja imetegija, Sina oled ainus Jumal ja pole Sinu sarnast jumalate seas, Issand: vägev armus ja hea tugevuses, et aidata ja lohutada ja päästa kõiki, kes usaldavad Sinu – Isa ja Poja ja Püha Vaimu – nime: nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Pärast IX katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 6. viisil:

Ma mõtlen kohutavale päevale ja nutan oma kurjade tegude pärast: kuidas kostaksin ma surematule Kuningale? Või millise julgusega vaatan mina, eksinu, Kohtumõistja poole? Oh Armuline – Isa ja ainusündinud Poeg ja Püha Vaim – heida armu minu peale.
Au olgu: Kui Sina, Helde, istud nutuorus, oma tõotatud paigas õiglast kohut mõistma, siis ära häbista mind salajaste pattude pärast ega alanda mind inglite ees, vaid ole mulle armuline, Jumal, ja heida armu minu peale.
Nüüd: Lootus ja vägev varjupaik su juurde tõttajaile – Jumalasünnitaja, Sa hea maailma eest seisja, ainus õnnistatu – palu härdalt ühes ilmihuta vägedega Sinust sündinud inimesearmastajat Jumalat meie hinged igast ähvardusest päästa.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Valitseja Issand, meie Jumal, Sina ainsana tead mu vaese hinge nõrkust ja tema tervistamist: tervenda ta nõnda kui Sa ise tead oma halastuse ja armu rohkuse pärast, sest mu tegudele pole mähist panna ega õli ega sidet (vt Js 1:6).. Aga Sina, kes tulid mitte õigeid, vaid patuseid meeleparandusele kutsuma (Lk 5:32): heida armu, halasta ja anna andeks. Rebi katki mu paljude ja häbiväärsete tegude võlakiri ja juhata mind oma õigele teele, et võiksin Sinu tões käies kurja nooltest pääseda (vt Ps 10:2) ja nõnda hukkamõistmata Su kartuseväärt aujärje ette astuda: Sinu ülipüha nime austades ja igavesti kiitust lauldes. Aamen.

Pärast X katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 6. viisil:

Ma tunnen hirmu Sinu hirmsa tulemise päeva ees, Kristus, ja kardan Su äraostmatut kohut, Issand: ma jahmun ja vabisen oma patutegude rohkuse pärast. Aga enne eluotsa pööra ja päästa mind, sest Sina oled armuline Jumal, mu Päästja, rohkearmuline.
Au olgu: Kui aujärjed kohtule seatakse, Issand, ja inimesed Su kohtujärje ees seisavad, ei eelistata kuningat sõdalasele ega ole valitseja kõrgem orjast, vaid igaühte tema tegude järgi kas austatakse või häbistatakse.
Nüüd: Sa oled suurte andide vääriliseks saanud, oh puhas neitsi Jumalaema. Sina sünnitasid meie hingede pääsemiseks ihulikult ühe Kolmainsusest: eluandja Kristuse.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

ssand, meie Jumal, armurikas ja helduses tunnetamatu, ainsana loomuse järgi patuta ja meie pärast inimene kõiges ja ometi ilma patuta: (Hb 4:15) kuule sel tunnil mu hoolsat palumist: ma olen vaene ja väeti heategudest, ja mu süda vabiseb mu sees (Ps 54:5). Aga Sina – kõigekõrgem Kuningas, taeva ja maa Issand – tead, kuidas ma kogu oma nooruse pattudes mööda saatsin, lihahimude järele käisin ning kogunisti kurivaimudele naeruks olles himuruste mülkas hulpides koguni ja alati kuradit järgisin. Sest mõistusest olen ma sõgestunud oma lapsepõlvest saati ja kuni praeguseni. Eales ei tahtnud ma täita Su püha tahet, vaid sain sootuks mind süüdistavate himude vangiks, sain kurivaimudele naeruks ja mõnituseks, mitte iialgi meelde tuletades, kuidas kannatamatu viha on Su ähvarduseks patustele, ega mõeldes valmis-seatud tulisele põrgule. Sellest satun ahastusse, aga ei taha kuidagi pöörduda; olen tühi ja paljas, aga ei taha Su sõprust. Millist liiki pattu pole ma teinud? Millist kuratlikku tegu pole ma toime pannud? Millist häbiväärt ja eksinud tegu pole ma eelistuse ja kirega sooritanud? Mõistuse olen ma lihalike mõtlemistega roojastanud, ihu segadusega täis sittunud, vaimu nõusolekuga rüvetanud. Iga ihuliige himustas patuga mu nurjatut liha teenida ja orjata. Ja kes ei nutaks minu, nurjatu, pärast? Kes ei valaks pisaraid minu, süüdimõistetu, pärast? Mina üksi, oh Valitseja, kihutasin Su vihale, mina üksi süütasin Su viha enda vastu, mina üksi tegin Sinu ees kurja, kõigi aegade patuseid ületades ja võites; võrreldamatult ja andeksandmatult patustades. Aga Sina oled rohkearmuline ja halastaja, inimesearmastaja, ning ootad inimese pöördumist. Ennäe: minagi heidan end Su hirmsa ja talumatu kohtujärje ette ning Sinu ülipuhtaid jalgu puudutades hüüan hingesügavusest Su poole: puhasta, Issand, andesta, heakstegija, ole armuline mulle, hädalisele. Kuule mind, mõistmatut. Võta kuulda mu palumist ja ära vaiki mu pisarate ees. Võta mind, kahetsejat, vastu. Pööra mind, eksinut. Emba mind, pöördujat, ja andesta mulle, palujale. Sest Sa pole seadnud meeleparandust õigetele ega andeksandmist neile, kes pole patustanud, vaid oled seadnud meeleparanduse mulle, patusele (vt Manasse palve) – aga pattudega olen Su viha esile kutsunud. Paljas ja alasti, seisan ma oma patte tunnistades Sinu ees, südametundja Issand: sest oma pattude raskusest kõverdunult ei või ma üles vaadata ega taevakõrgust näha. Ent valgusta mu südame silmad ja anna mulle alandust kahetsuseks ja südame rusutust paranemiseks, et hea lootuse ja tõelise kindlusega läheksin sealpoolsesse ilma; alati kiites ja õnnistades Sinu – Isa ja Poja ja Püha Vaimu – kõigepühamat nime: nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Pärast XI katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 7. viisil:

Mu hing, sul on patukahetsuse arstirohi. Astu juurde nuttes ja ohkamisega hüüdes: hingede ja ihude arstija, inimesearmastaja, vabasta mind mu paljudest patutegudest, arva mind hoora ja röövli ja tölneri juurde. Kingi mulle, Jumal, mu ülekohtutegude andeksandmine ja päästa mind.
Au olgu: Tölneri patukahetsust pole ma järginud ega hoora pisaraid taotlenud: oma sõgeduse pärast ei osanud ma arvata sellesinast parandamist. Aga päästa mind oma helduse pärast, Kristus Jumal, kui inimesearmastaja.
Nüüd: Jumalasünnitaja, rüvetamatu neitsi: palu ühes kõrgete vägedega oma Poega kinkida meile enne elulõppu üleastumiste andeksandmist ja suurt armu.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Pane särama meie südameis, inimesearmastaja Issand, oma kõdunematu valgus Sinu tunnetamiseks ja ava meie mõistuse silmad Sinu rõõmusõnumikuulutust mõistma. Aseta meisse ka kartust Su õndsate käsusõnade vastu, et me kõik ihulikud himud maha tallates ja kõike Su heameele järgi nii mõeldes kui tehes vaimuliku eluasemeni jõuaksime. Sest Sina oled meie hingede ja ihude valgustaja, Kristus Jumal; ja Sulle ühes Su algmata Isa ja Su kõigepühama, hea ja elavakstegeva Vaimuga anname meie au: nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Pärast XII katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 7. viisil:

Issand, Sina võtsid vastu hoora ja Peetruse pisarad ning tegid õigeks sügavusest ohkava tölneri (vt Lk 7:38; 22:62; 18:14): ole armuline mullegi, alanduses mahalangejale, oh Päästja, ja heida armu minu peale.
Au olgu: Võta mind vastu kui tölnerit, Issand, puhasta mind kui hoora, Valitseja. Oma suure armu pärast heida armu minu peale kui kaanani naisele (vt Mt 15:28).
Nüüd:
Nüüd: Valguse Ema, õnnistatud Jumalasünnitaja: palu Kristust Jumalat, et Ta laseks paista meie hingedele päevasära ja suurt armu (vt Lk 1:78)..
Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Issand, mu Jumal, ainus hea ja inimesearmastaja, ainus helde ja tasane, ainus tõeline ja õiglane, ainus armuline ja halastaja – meie Jumal: tulgu Su vägi minu, Su patuse ja kõlvatu sulase üle ja tugevdagu mu ihu pühakoda Sinu Jumaliku õpetuse Rõõmusõnumiga. Valitseja, inimesearmastaja, õnnis ja helde armastusest: valgusta mu sisikond ja kõik mu ihuliikmed oma tahte läbi. Puhasta mind igast kurjast ja patust, hoia mind veatu ja laitmatuna igast kurivaimu pealekippumisest ja teost ning kingi mulle oma armu mööda Su tegusid mõista, Sulle mõelda, Sinu tahtmise järgi elada ja Sinu kartuse ees hirmu tunda, et saaksin elada Su heameele järgi oma viimse hingetõmbeni. Sest oma mõistetamatu armu pärast hoiad Sa mu ihu pühakoda ja hinge, mõistustki ja mõtteid puutumatuna iga vastutuleva püünise eest. Issand, mu Issand, kaitse mind oma helduses ja ära hülga mind: Su patust, roojast ja kõlvatut sulast. Sest Sina oled mu kaitsja, Issand, Sulle kuulub igavesti mu kiituselaul; ja Sulle – Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule – anname meie au: nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Pärast XIII katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 8. viisil:

Vaata, Issand, helde pilguga mu alanduse peale, sest mu elu kulub peagi ära ja tegudest pole mul pääsemist. Seepärast ma palun: vaata, Issand, helde pilguga mu alandusele ja päästa mind.
Au olgu: Kanna hoolt, mu hing, otsekui seisaksid tuleva kohtumõistja ees, ja mõtle hirmsa kohtupäeva tunnile: sest kohus on halastamatu nende vastu, kes pole halastanud. Hüüa seetõttu Kristuse Jumala poole: südametundja, ma olen pattu teinud. Veel enne kui kohut mõistad, heida armu minu peale.
Nüüd: Su hirmsat, kohutavat ja äraostmatut kohut, Kristus, meenutan ma igal päeval ja tunnil: värisen häbist kui kurjategija, täis tigedaid tegusid ja tegemisi, mida mina üksi olen hoolsalt teinud. Seetõttu langen ma hirmuga Su ette, härdalt hüüdes: päästa mind Sinu sünnitaja palvetel, oh rohkearmuline.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Püha Issand, Sina elad kõrgustes ja vaatad oma kõikenägeva pilguga kogu loodule, Sinu ette kummardame maani hinge ja ihuga ning palume Sind, pühade Püha: ulata oma nähtamatu käsi oma pühast elukojast ja õnnista meid kõiki. Ja kui oleme Su ees pattu teinud tahtega või tahtmata, kui hea ja inimesearmastaja Jumal: anna andeks ja kingi meilegi oma hea rahupõlv. Sest Sinu osaks on halastamine ja päästmine, meie Jumal; ja Sulle – Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule – anname meie au: nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Pärast XIV katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 8. viisil:

Nagu hoor langen ma Su ette, et andestust võtta, Kristus Jumal, ja toon Sulle mürri asemel südamest pisaraid (vt Lk 7:38). Nagu tema vastu, oh Päästja, ole helde minugi vastu ja anna puhastust pattudest. Sest nagu temagi, hüüan ma Su poole: vabasta mind mu tegude mustusest.
Au olgu: Miks ei mõtle sa surmale, mu hing? Miks ei pöördu sa edaspidi end parandama, enne kui pasunad kohtus puhuvad? Siis pole enam meeleparanduse aega. Meenuta tölnerit ja hoora, kes hüüdsid: ma olen pattu teinud Su vastu, Issand, heida armu minu peale.
Nüüd: Sina oled tõesti oma sünnitamise pärast taevavägedest ülem, ikkaneitsi Jumalasünnitaja, sest sinu läbi saime Jumalast rikkaks: lakkamatult me ülistame sind.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Me täname Sind, Issand, meie õnnistuse Jumal, sest Sina lased sündida heategusid meie elus: Sina andsid meile rahu läinud öö ajal, tõstsid meid me asemeilt ning seadsid meid austama Sinu puhast ja ausat nime. Seepärast me palume Sind, Issand: anna meile armu ja väge, et me saaks Sind lauldes arukalt kiita (vt Ps 46:8) ja lakkamatult paluda; ja alati vaadata Sinu, meie hingede päästja ning heategija poole, kartuse ja värisemisega oma pääsemist valmistades (Fl 2:12). Võta nüüd meid kuulda ja ole meile armuline, oh Helde. Talla meie jalge alla lömaks nähtamatud vastalised ja vaenlased (vt Ps 90:13). Võta vastu meie jõudumööda tänamised. Anna meile armu ja väge me huulte avamiseks (vt Ps 50:17) ja õpeta meile oma seadmisi (vt Ps 118:12).. Sest me ei tea, kas palume nõnda kui kohus, kui Sina, Issand, ei õpetaks meid oma Püha Vaimuga (vt Rm 8:26). Ja kui me ka praeguse tunnini oleme patustanud sõna või teo või mõttega, tahtega või tahtmata: vähenda, unusta ja anna andeks. Kui Sina, Issand, iga üleastumise peale vaataksid, kes siis jõuaks Su ees seista, Issand (Ps 129:3)? Sest Sinu juures on puhastumine, Sinu juures on vabanemine. Tõesti, Sina oled ainus püha – vägev aitaja ning meie elude kaitse – ja Sind me õnnistame igavesti. Aamen.


Pärast XV katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 1. viisil:

Nagu sügavik on mu üleastumiste hulk, oh Päästja, ning kurjalt olen ma oma ülekohtutegudes paadunud: anna mulle käsi nagu Peetrusele (vt Mt 14:31).. Päästa mind, Jumal, ja heida armu minu peale.
Au olgu: Nagu kurjadest mõtetest ja tegudest hukkamõistetule kingi mulle pöördumise mõtet, Päästja Jumal, et ma hüüaksin: päästa mind, helde heategija, ja heida armu minu peale.
Nüüd:
Nüüd: Oh Jumalast õnnistatud neiu – ülilaitmatu, veatu ja puhas kõigepüham Ema neitsi – puhasta mind, viletsat, roojast ja sitast, kohatutest tegudest ja roojastest mõtetest.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Valitseja, Issand Jeesus Kristus, Sina oled mu aitaja, Sinu kätes olen ma: aita mind (vt Ps 30:16). Ära jäta mind patustama Su vastu, sest ma olen eksinud. Ära jäta mind järgima mu liha tahet. Ära põlga mind, Issand, sest ma olen jõuetu. Sina tead, mis on mulle kasulik: ära jäta mind hukkuma mu pattudes. Ära jäta mind, Issand, ära astu minust eemale, sest Sinu juurde ma tõttan; õpeta mind tegema Su tahet. Sest Sina oled mu Jumal (Ps 142:10): tee terveks mu hing, sest ma olen pattu teinud Su vastu. Päästa mind oma armu pärast, sest Sinu ees on tõesti kõik mu ahistajad ja mul pole teist varjupaika kui vaid Sina, Issand. Jäägu häbisse kõik, kes tõusevad mu vastu ja püüavad mu hinge (Ps 35:4), et mind neelata. Sest Sina, Issand, oled ainus vägev kõigi seas, ja Sulle kuulub au igavesest ajast igavesti. Aamen.

Pärast XVI katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 1. viisil:

Teine ilm ootab sind, hing, ja kohtumõistja tahab avalikult häbistada salajast ja kurja. Ära jää aga sellesinasesse, vaid mine kohtumõistjale vastu, hüüdes: puhasta mind ja päästa mind.
Au olgu: Paljude üleastumiste ja mõõtmatute haavadega vaevatuna palun ma patustades Su heldust, Päästja Kristus, tõbiste arstija: tule katsuma, tee terveks ja päästa mind.
Nüüd: Miks elad sa hooletult laiseldes, mu hing? Miks ei muretse sa kurja pärast, mida elus oled teinud? Kiirusta end parandama, enne kui Issand sulle ukse sulgeb. Rutta Jumalasünnitaja juurde, lange maha ja kisenda: lootusetute lootus, ülipuhas valitsejanna, päästa mind, rängalt su vastu eksinut.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Püha Issand, Sina elad kõrgustes ja vaatad oma kõikenägeva pilguga kogu loodule, Sinu ette kummardame maani hinge ja ihuga ning palume Sind, pühade Püha: ulata oma nähtamatu käsi oma pühast elukojast ja õnnista meid kõiki. Ja anna meile andeks iga patutegu: nii tahtega kui tahtmata, sõna või teoga. Kingi meile, Issand, alandust, kingi hingest tulevad vaimulikke pisaraid meie paljude pattude puhastamiseks, kingi oma suurt armu oma maailmale ja meile, Su väärituile sulastele. Sest Sinu – Isa ja Poja ja Püha Vaimu – nimi on õnnistatud ja üliaustatud: nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Pärast XVII katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 2. viisil:

Ma olen pattu teinud Su vastu, Päästja, kui eksinud poeg. Võta mind, kahetsevat, vastu, Isa, ja heida armu minu peale, Jumal.
Au olgu: Ma hüüan Su poole, Kristus Päästja, tölneri häälel: puhasta mind nagu teda, ja heida armu minu peale, Jumal.
Nüüd: Jumalasünnitaja, ära põlga mind, sinu eestkostet vajavat, sest sinule loodab mu hing, ja heida armu minu peale.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Kõigeväeline Valitseja Issand ning kõige looja, helduse Isa ja halastuse Jumal, Sina lõid maamullast inimese teda enese näo järgi ja enese sarnaseks (1Ms 1:26) valmistades, et nõndagi maa peal Su imepärane nimi austatud oleks: isegi Su käskudest üleastumise pärast väljatõugatuna lõid Sa oma Kristuses tema veelgi paremaks ja ülendasid taevasteni. Ma tänan Sind, et Sa oled rohkendanud mu kaudu oma ülevust ega andnud mind lõpuni mu vaenlaste kätte, kes otsivad mind põrguhauda tõugata, ega jätnud mind mu ülekohtutegudes hukkuma. Nüüd aga, Issand, rohkearmuline ja helde armastusest, kes ei taha patuse surma, vaid tema pöördumist ootad ja vastu võtad (vt Hs 18:23, 33:11), kes põlatuid parandad ja rusukspekstuid tervendad: pööra mindki kahetsusele. Paranda mind, põlatut, ja tervenda mind, rusukspekstut. Mõtle oma heldusele ja igavesti mõistetamatule headusele, unusta mu mõõtmatud üleastumised, mis ma teo, sõna ja mõttega olen teinud: kaota mu südame sõgedus ja anna mulle alanduse pisaraid mu meele roojuse puhastamiseks. Kuule mind, Issand, võta kuulda, inimesearmastaja, puhasta mind, oh Helde, ja vabasta mu vilets hing minus valitsevate himude meelevallast. Ja ärgu patt mind enam hoidku ega võitleja kurivaim mu üle võimust saagu ega mind oma tahtmise juurde viigu. Vaid Sina – hea ja inimesearmastaja Issand – kes oma vägeva käega mind tema meelevallast välja kiskusid, valitse minu sees ja anna mulle olla täiesti Sinu oma ja elada nüüdsest Su meelepärase tahtmise järgi. Ühtlasi anna mulle oma sõnulseletamatu headuse pärast südame puhtust, valvet huultele, tegude siirust, alandlikku mõtlemist, meelerahu, mu hinge jõudude vaikust, vaimulikku rõõmu, tõelist armastust, pikameelsust, headust, tasadust, siirast usku, kindlat kasinust ja tee kõik mu head viljad oma Püha Vaimu anniga täiuslikeks. (vt Gl 5:22-23). Ära korista mind keset mu päevi (Ps 101:25) ega võta mu kahetsuseta ja ettevalmistamata hinge, vaid täida mind oma täiusega ja vii mind nõnda praegusest elust välja, et pimeduse valitsust ja meelevalda hukkamõistmata läbides minagi näeksin Su armu kaudu Sinu ligipääsmatu auhiilguse sõnulseletamatut headust ühes kõigi Su pühadega, nendes aga on Sinu – Isa ja Poja ja Püha Vaimu – ülipuhas ja imepärane nimi pühitsetud ja austatud: nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Pärast XVIII katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 2. viisil:

Enne veel, kui mu üle kohut mõistad, Issand, mu Issand, anna mulle ümberpöördumist ja parandamist mu paljudest pattudest. Anna mulle vaimulikku alandust, et ma hüüaksin Su poole: mu helde inimesearmastaja Jumal, päästa mind.
Au olgu: Mõistmatute lojuste sarnaseks olen ma, eksinu, nendega samastudes saanud. Kingi mulle ümberpöördumist, Kristus, et ma Sinult suurt armu vastu võtaksin.
Nüüd: Ära pööra, valitsejanna, oma palet mu pealt, kes sind palun: vaid tõtta mulle kui armulise Jumala helde Ema enne eluotsa ümberpöördumist kinkima, et ma sinu poolt päästetuna saaksin sulle, mu emand, laulda kui mu roojastamata pääsemisele ja lootusele.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Issand, ära nuhtle mind oma vihas ega karista mind oma raevus (Ps 38:2).. Valitseja Issand Jeesus Kristus, elava Jumala Poeg, heida armu minu: patuse, vaese, alasti, laisa, hoolimatu, vasturääkija, viletsa, hooraja, abielurikkuja, eneserüvetaja, omasooihaleja, roojase, eksinu, tänamatu, halastamatu, julma, joomari, kõrvetava südametunnistusega, näotu, argliku, õigustuseta inimese peale, kes pole väärt Su inimesearmastust, vaid iga piinamist, põrgut ja kannatust. Ent ära saada mind mu nendesinaste pattude rohkuse pärast kannatuste rohkusesse, Vabastaja, vaid heida armu minu peale, sest ma olen jõuetu nii hinge kui ihu, nii mõistuse kui mõtlemise poolest; ja päästa mind, Su vääritut sulast – missuguse viisiga, Sa Ise tead – meie ülipüha valitsejanna Jumalasünnitaja ning kõigi pühade palvete pärast, kes aegade algusest on Sulle meelepärased olnud. Sest Sina oled õnnistatud igavesest ajast igavesti. Aamen.

Pärast XIX katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 7. viisil:

Tänades ma austan Sind, mu Jumal, sest kõigile patustele oled Sa meeleparanduse andnud. Ära häbista mind, häbiväärt tegusid teinut, oh Päästja, kui tuled kogu maailmale kohut mõistma.
Au olgu: Mõõtmatult olen ma Sinu vastu eksinud ja ootan mõõtmatuid piinu: halastades päästa mind, mu Jumal.
Nüüd: Ma tõttan nüüd Su armu rohkuse juurde: päästa lahti mu üleastumiste paelad, oh Jumalasünnitaja.

Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Valitseja Kristus Jumal, Sina tegid oma kannatustega mind kannatustest terveks ja ravisid oma haavadega mu haavad: kingi mulle, rohkelt Sinu vastu patustanule, alanduse pisaraid. Sulanda mu ihu oma elavakstegeva ihu lõhnaga (vt Ef 5:2) ja kosuta mu hinge oma puhta verega kibedusest, millega vastaline mind toitis. Ülenda mu kuristikku langenud hing enda juurde ja tõsta ta üles hukatuse kuristikust, sest mul pole kahetsust, pole alandust, pole lohutavaid pisaraid, mis viiks lapsi Su pärisosa juurde (vt Rm 8:17). Minu mõistus on elu kannatustes sõgestunud ja ma ei saa haiguses Su poole üles vaadata ega või end pisaratega soojendada kui vaid Sinu – Armastuse – juures. Aga kingi mulle, Valitseja Issand Jeesus Kristus, headuste allikas, täielik patukahetsus ja hoolas süda Sinu ülesleidmiseks. Kingi mulle oma armuand ja uuenda minus oma näo kuju. Mina jätsin Sind maha – ära jäta mind maha, tule mind otsima, vii mind oma karjamaale ja arva mind oma valitud karja lammaste hulka (vt Mt 18:12 Jh 10:7-10), kasvata mind ühes nendega oma Jumalike Salasuste rohuga Sinu ülipuhta Ema ja kõigi Su pühade palvete pärast. Aamen.

Pärast XX katismat

Kolmkord püha. Ja kuni Meie Isa:
Troparid, 8. viisil:

Kõik hea on Sinus täiuslik, mu Õnnistegija: täida mu hing rõõmu ja õnnega, ja päästa mind kui ainus rohkearmuline.
Au olgu: Kuigi ma olen pattu teinud Su ees, Kristus, mu Päästja, ei tunne ma teist jumalat peale Sinu, vaid olen julge Su helduse tõttu. Võta mind, pöördujat vastu – Sa helde Isa ja ainusündinud Poeg ja Püha Vaim – nagu eksinud poega, ja päästa mind.
Nüüd: Teist varjupaika ja tulist eestkostet peale sinu ma ei tunne: olles julge sinust Sündinu ees, aita ja päästa mind, su sulast, oh valitsejanna.
Issand, heida armu. 40 korda. Ja kummarda nii palju kordi kui suudad.

Palve

Issand Jeesus Kristus, mu Jumal, heida armu minu, patuse, peale ja anna andeks mulle, Su kõlbmatule sulasele, kõik, mis ma olen Su vastu pattu teinud läbi kogu oma eluaja ning kuni tänaseni: ja kuidas ma inimesena olen patustanud: nii tahtega kui tahtmata üleastumised, nii teo kui sõnaga, nii mõistuse kui mõttega, nii ahvatlusest kui tähelepanematusest, samuti [andesta mulle] mu rohke laiskus ja hoolimatus. Kui ma aga Sinu nimel vandusin, kui aga valet vandusin või mõttega teotasin või kedagi süüdistasin või laimasin või kurvastasin või põhjuseta vihastasin; või varastasin või hoorasin või valetasin või salaja sõin või kui sõber tuli mu juurde ja ma põlgasin teda või kui venda rõhusin ja kurvastasin; või kui palves seistes ja psalme lauldes mu kuri mõistus kurja ümber käis; või kui ülearu mõnu tundsin või rumalalt naersin või mõnitades rääkisin või hooplesin või uhkustasin; või nägin tühist head ja lasksin ennast sellest ahvatleda või mõlgutasin endale sündsusetut; või olin oma palves hoolimatu või ei pidanud oma vaimuliku isa käske või rääkisin tühja või tegin muud kurja – seda kõike ja rohkemgi olen teinud, mida aga koguni ei mäleta – heida armu, Issand, ja andesta mulle kõik, et võiksin rahus uinuda ja puhata; Sind ühes Su algmata Isa ja ühes Su ülipüha, hea ja elavakstegava Vaimuga ülistades, õnnistades ja austades: nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Ots, ja Jumalale au.

Lisa: XX katisma psalmide järele.

151. TAAVETI LAUL

1 See laul omistatakse Taavetile, ent on arvuväline.
Kui ta oli üksi Koljatiga võidelnud.
Ma olin väike oma vendade seas
ja noorim oma isa majas:
ma hoidsin oma isa lambaid.
2 Mu käed tegid kandle
ja mu sõrmed valmistasid naabli.
3 Ja kes teataks mu Issandale?
Issand ise, Tema ise kuuleb kõike.
4 Tema ise saatis oma ingli
ja võttis mind mu isa lammaste juurest
ja salvis mind oma võidmise õliga.
5 Mu vennad olid ilusad ja suured,
aga Issandale ei olnud nad meelepärased.
6 Ma läksin välja kohtuma vilistiga
ja ta sajatas mind oma ebajumalate abiga.
7 Aga mina – tema enda mõõga tõmmates –
raiusin maha ta pea
ja võtsin ära häbi Iisraeli poegadelt.

Tagasi sisukorda


RESSURSID
Bibliograafia
Veebilehe arhiiv
TAOT
 
PEATÜKID
Õigeusk
KEELED